Accions especialitzades en B2B per a Lavola

Replantejament de l’estratègia digital de la companyia líder en serveis per a la sostenibilitat integral: econòmica, social i ambiental.